ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ

วันที่ 28 พ.ค 2562 : 11:14:44

ประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้พลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

ประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้พลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 25 ม.ค 2562 : 10:55:35

กรมที่ดินจัดทำแผนปฎิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียว RTK GNSS Network ปีงบประมาณ 2562

กรมที่ดินจัดทำแผนปฎิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียว RTK GNSS Network ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 พ.ย 2561 : 10:36:47

การยื่นอุทธรณ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

การยื่นอุทธรณ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 29 พ.ย 2561 : 10:29:38

กรมที่ดินชี้แจงกรณี เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร วิจารณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ

กรมที่ดินชี้แจงกรณี เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร วิจารณ์การแก้ไขปัญหาที่ดินของภาครัฐ

วันที่ 20 พ.ย 2561 : 10:33:10

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่อาศัยประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในจังหวัดนครราชสีมา

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่อาศัยประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 07 ส.ค 2561 : 14:45:08

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงานและงบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้น งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบดำเนินงานและงบลงทุน ของกรมที่ดิน จำแนกตามจังหวัด ข้อมูลจากระบบ GFMIS ตั้งแต่ต้น งบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

วันที่ 07 ส.ค 2561 : 10:09:57

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมที่ดิน และระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

วันที่ 04 ธ.ค 2560 : 10:50:03

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

ข้อสังเกตเบื้องต้นในการดูโฉนดที่ดินของจริง

วันที่ 14 พ.ย 2560 : 11:30:24

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗)

วันที่ 30 ส.ค 2560 : 10:12:15

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐

วันที่ 28 ส.ค 2560 : 10:06:44

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี2560

วันที่ 29 มิ.ย 2560 : 10:51:30

 [ 12 3 4   Last