ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ 

"มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน"

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

 

 

วันที่ 07 ก.ย 2558 : 09:54:31