ข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน จัดโครงการสัมมนา เรื่่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู๋บ้านจัดสรร ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ วันที่ี 21 สิงหาคม 2558

สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน จัดโครงการสัมมนา เรื่่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู๋บ้านจัดสรร  

ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิงเชียงใหม่

วันที่ี 21 สิงหาคม 2558

วันที่ 21 ส.ค 2558 : 16:45:25