ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขา/ส่วนแยก /อำเภอ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ เนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขา/ส่วนแยก /อำเภอ

ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ

เนื่่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 

 

 

 

วันที่ 14 ส.ค 2558 : 10:48:01