ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

วันที่ 13 ส.ค 2558 : 10:08:55