ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

และถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ไม่ให้ ไม่รับ"

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

 

 

วันที่ 13 ส.ค 2558 : 10:00:07