ข่าวกิจกรรม

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.สุจิต จงประเสริฐ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน

นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ

ร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ดร.สุจิต จงประเสริฐ

ที่ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน

 

 

วันที่ 10 ส.ค 2558 : 11:04:26