ข่าวกิจกรรม

ดร.สุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยียมติดตามงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง และสาขาแม่แตง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

ดร.สุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยียมติดตามงานสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง และสาขาแม่แตง 

เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2558

วันที่ 10 ส.ค 2558 : 10:53:57