ข่าวกิจกรรม

ท่านอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง และจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผา

ท่านอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ร่วมตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง

และจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

 

วันที่ 29 ก.ค 2558 : 17:04:39