ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 29 ก.ค 2558 : 11:11:54