ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด และสาขาสันกำแพง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะ

เข้าตรวจราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด และสาขาสันกำแพง

และร่วมปลูกต้นทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด เป็นที่ระลึก

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง

วันที่ 22 ก.ค 2558 : 17:15:20