ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

วันที่ 15 ก.ค 2558 : 09:54:47