ข่าวกิจกรรม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตข้าราชการกรมที่ดิน และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดจันทโรภาส ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตข้าราชการกรมที่ดิน  และข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

ณ วัดจันทโรภาส ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2558

 

วันที่ 02 ก.ค 2558 : 13:55:30