ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน(MIS) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดิน(MIS)

ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 

ณ ห้องประชุมโรงแรมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 

วันที่ 23 มิ.ย 2558 : 19:04:20