ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายอำนวยการ

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการสอนงาน สอนแนะ(Coaching) ในฝ่ายอำนวยการ  

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 

 

วันที่ 17 มิ.ย 2558 : 08:47:31