ข่าวกิจกรรม

นายวิษณุ ธันวรักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต6 เยี่ยมตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันที่ 21 พ.ค 2558 : 10:58:23