ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร(ป่าตัน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

http://chiangmai-dol.com/admin/assest/editor/upload/files/2019-08-140.98923000 1565753966.jpg

วันที่ 14 ส.ค 2562 : 10:31:51