ข่าวกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 ส.ค 2562 : 10:26:08