ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

 

 

วันที่ 13 ส.ค 2562 : 16:47:35