ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุรวิทย์  นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการ  ที่ 15 เป็นผู้นำ พร้อมด้วย นางสาวปวีณา  เปรมโพธิ์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน     เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

 

วันที่ 31 ก.ค 2562 : 09:17:39