ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมที่ดินตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง, สาขาหางดง และสาขาสารภี ตามลำดับ

สืบเนื่องด้วยในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้เดินทางเข้าประชุมร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ณ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้เดินทางพร้อมด้วย   นายสุพัฒน์  ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานราชการ พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ส่วนแยกสะเมิง, สาขาหางดง และสาขาสารภี ตามลำดับ

วันที่ 03 เม.ย 2562 : 16:40:29