ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 118 ปี วันสถาปนากรมที่ดิน

เนื่องโอกาสวันครบรอบ 118 ปี วันสถาปนากรมที่ดิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. โดยมี นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้นได้ร่วมกันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ต่อด้วยกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาติดต่อทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบและร่วมถ่ายภาพร่วมกับประชาชน บริเวณจุด Land mark ด้านหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และจากนั้นเวลา 16.30 น.ได้ร่วมกิจกรรม 5ส. ในบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

 

 

วันที่ 01 มี.ค 2562 : 11:11:52