ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้พลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

ประกาศเจตนารมณ์ทำความดีด้วยหัวใจ

ลดภัยสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันลด คัดแยกขยะมูลฝอย

ลดใช้พลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

วันที่ 25 ม.ค 2562 : 10:55:35