ข่าวกิจกรรม

นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลจากการประชุมร่วมเพื่อสรุปข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจ ครม. สัญจรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลจากการร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เพื่อเร่งรัดดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมที่ดินให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบบูรณาการ โดยมีชาวดินจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ให้การต้อนรับ

วันที่ 21 ม.ค 2562 : 14:58:17