ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน ร่วมประชุมเพื่อสรุปข้อมูลในการสนับสนุนภารกิจ ครม. สัญจรพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสวี จิระเสวี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 15 นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน เพื่อเร่งรัดดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมที่ดินให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบบูรณาการ โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 21 ม.ค 2562 : 14:20:49