ข่าวกิจกรรม

พิธีปล่อยขบวนช่างรังวัด ในโครงการแก้ปัญหางานออกโฉนดที่ดินท้องถิ่นค้างดำเนินการในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนช่างรังวัดออกโฉนดที่ดินแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ช่างรังวัดในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเร่งรัดงานที่มีในสารบบ โดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้ทำการลงพื้นที่ในเขตของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก/อำเภอ และและผอ.ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน รวมถึงคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

 

 

วันที่ 17 ธ.ค 2561 : 16:32:00