ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมที่ดินจัดทำแผนปฎิบัติการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียว RTK GNSS Network ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 พ.ย 2561 : 10:36:47