ข่าวกิจกรรม

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมคณะเข้าตรวจข้อมูลประกอบการประเมิน

  วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย และกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบการประเมินค่างาน ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ระดับต้น  ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม ตามลำดับ 

วันที่ 28 พ.ย 2561 : 10:19:45