ข่าวกิจกรรม

นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าตรวจราชการและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าตรวจราชการและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน โดยมี นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

วันที่ 13 พ.ย 2561 : 09:08:17