ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

ลิ้งก์ประมวลภาพเพิ่มเติม 1

ลิ้งก์ประมวลภาพเพิ่มเติม 2

ลิ้งก์ประมวลภาพเพิ่มเติม 3

ลิ้งก์ประมวลภาพเพิ่มเติม 4

วันที่ 18 ก.ย 2561 : 11:42:14