ข่าวกิจกรรม

ท่านมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ ได้ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. กับชาวดินเชียงใหม่ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

วันที่ 16 ก.ค 2561 : 15:17:39