ข่าวกิจกรรม

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบรรยายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมบรรยายภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) แก่บุคลากรสังกัดกรมที่ดิน และบุคคลทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตามนโยบายกรมที่ดิน ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 80 พรรษารวมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม

วันที่ 11 มิ.ย 2561 : 15:17:08