ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 07.30น. นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ส่วนแยก/สำนักงานที่ดินอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้ารดนำดำหัวนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่

 

 

วันที่ 17 เม.ย 2561 : 10:39:28