ข่าวกิจกรรม

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ 117 ปี ในวันที่17 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ถือฤกษ์ทำบุญในวันนี้ซึ่งตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน 3

 

 

วันที่ 16 ก.พ 2561 : 09:59:01