ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

และหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน

โดยมีนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 24 ม.ค 2561 : 10:30:02