ข่าวกิจกรรม

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย "โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)" พื้นที่อำเภอจอมทอง วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

ชาวดินเชียงใหม่รวมพลังสานนโยบาย "โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)" พื้นที่อำเภอจอมทอง

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

วันที่ 24 ก.ค 2560 : 10:02:05