ข่าวกิจกรรม

นางสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6 ตรวจราชการรอบที่ 3 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

นางสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่ 6

ตรวจราชการรอบที่ 3 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีนายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ 21 มิ.ย 2560 : 13:42:12