ข่าวกิจกรรม

ท่านทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ท่านทรงวุฒิ  สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน

ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วันที่ 25 พ.ค 2560 : 10:58:59