ข่าวกิจกรรม

พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่, ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์และประเพณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐

วันที่ 21 เม.ย 2560 : 16:27:40