ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะข้าราชการ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

 

วันที่ 06 ธ.ค 2559 : 13:56:57