ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 199 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 06 ธ.ค 2559 : 13:47:19