ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

 

คณะข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559   ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

วันที่ 31 ต.ค 2559 : 09:43:08