ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ บริเวณสนาม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

ณ บริเวณสนาม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 ต.ค 2559 : 13:07:51