ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

คณะข้าราชการสำนักงานที่ดินที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช  

ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 

วันที่ 25 ต.ค 2559 : 11:23:44