ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

นายสุรชัย รัชตประทาน   รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่

ร่วมลงนามถวายอาลัยฯ ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

วันที่ 25 ต.ค 2559 : 10:15:40