ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ "พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

นายสุรชัย รัชตประทาน รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ "พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

วันที่ 21 ต.ค 2559 : 10:44:20