ข่าวกิจกรรม

ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

นายสุรชัย รัชตประทาน รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

และคณะข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ณ ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

 

วันที่ 21 ต.ค 2559 : 10:27:45