ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

นายสุรชัย  รัชตประทาน นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมลงนามน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันที่ 18 ต.ค 2559 : 09:55:02