ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดิน ๘๔ พรรษา ๘๔ ร้อยแปลงเทิดบารมีแม่หลวง ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ " มอบโฉนดที่ดิน ๘๔ พรรษา ๘๔ ร้อยแปลงเทิดบารมีแม่หลวง จำนวน ๔๘๔ แปลง

ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

วันที่ 29 ส.ค 2559 : 17:03:50