ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

วันที่ 29 ส.ค 2559 : 15:18:38